دابسمش پدر و پسری به مناسبت روز پدر – دبستان سلام ایران زمین